Главное

За надзвичайної ситуації не впроваджується такий режим управління і обмеження прав, як за надзвичайного стану - Київська ОДА - Горячие новости

18:39 18 Март Киев, Украина

За надзвичайної ситуації не впроваджується такий режим управління і обмеження прав, як за надзвичайного стану - Київська ОДА У Київській обласній державній адміністрації пояснили, чим відрізняється впроваджений у регіоні режим надзвичайної ситуації від надзвичайного стану. "Головна відмінність надзвичайного стану від надзвичайної ситуації в тому, що під час надзвичайного стану функції управління всіма державними органами, всіма підприємствами переходять до відповідних органів", - роз'яснила облдержадміністрація на своїй сторінці у Facebook у середу. Також у разі впровадження надзвичайного стану є обмеження прав людини. "За надзвичайної ситуації таких обмежень немає", - зазначили в Київській ОДА.

У Київській ОДА нагадали, що надзвичайна ситуація - це "обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, заподіяння значного матеріального збитку, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності". Відповідно до законодавства України, надзвичайний стан визначається як "особливий правовий режим, який може тимчасово впроваджуватися в Україні чи в окремих її місцевостях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або під час спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства". Надзвичайний стан передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу встановив режим надзвичайної ситуації в Київській області.