Общество

На Дрогобиччині чоловік заборгував дітям майже півмільйона гривень

22:20 17 Июль Киев, Украина

На Дрогобиччині чоловік заборгував дітям майже півмільйона гривень На виконанні у державного виконавця Дрогобицького міськрайонного відділу державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів з боржника на користь двох дітей у розмірі 49200 грн. Про це повідомляє Трускавецька міська рада.  Зі слів очільника Львівської юстиції Миколи Станіщука, на виконанні у державного виконавця Дрогобицького міськрайонного відділу державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів з боржника на користь двох дітей в розмірі 2000 грн. щомісячно починаючи з 12.04.2017 і до досягнення ними повноліття. 31.07.2017 року державний виконавець винесе постанову про відкриття виконавчого провадження щодо виконання виконавчого документа.

Боржник не сплачував аліменти з часу їх присудження, відмовлявся працевлаштовуватись, та станом на 01.05.2019 утворив заборгованість по аліментах на користь стягувача в сумі 49200 грн. У відповідності до вимог чинного законодавства державним виконавцем вживались заходи примусового характеру щодо сплати аліментів на утримання дитини. 20.03.2019 державний виконавець склав протокол відносно боржника за вчинення адміністративного правопорушення згідно ч. 1 ст.

183-1 КУпАП. За результати його розгляду Дрогобицький міськрайонний суд наклав на боржника стягнення у вигляді 120 годин суспільно-корисних робіт. 16.05.2019 до відділу надійшла заява від стягувачки про те, що боржник сплатив їй особисто готівкою 49200 грн. заборгованості по аліментам, 7440 грн трафу та 2000 грн.

поточних аліментів за травень. 21.05.2019 державним виконавцем винесено постанову про скасування заходів примусового характеру щодо боржника. Станом на 26.06.2019 боржник відпрацьовує суспільно-корисні роботи на КП ДМР "Комбінат міського господарства". На исполнении у государственного исполнителя Дрогобычского горрайонного отдела государственной исполнительной службы находится исполнительное производство о взыскании алиментов с должника в пользу двоих детей в размере 49200 грн.

Об этом сообщает Трускавецкий городской совет.  По словам руководителя Львовской юстиции Николая Станищук, на исполнении у государственного исполнителя Дрогобычского горрайонного отдела государственной исполнительной службы находится исполнительное производство о взыскании алиментов с должника в пользу двоих детей в размере 2000 грн. ежемесячно начиная с 12.04.2017 и до достижения ими совершеннолетия. 31.07.2017 года государственный исполнитель вынесет постановление об открытии исполнительного производства по исполнению исполнительного документа. Должник не платил алименты с момента их присуждения, отказывался трудоустраиваться, и по состоянию на 01.05.2019 образовал задолженность по алиментам в пользу взыскателя в сумме 49200 грн.

В соответствии с требованиями действующего законодательства государственным исполнителем принимались меры принудительного характера по уплате алиментов на содержание ребенка. 20.03.2019 государственный исполнитель составил протокол в отношении должника за совершение административного правонарушения согласно ч. 1 ст. 183-1 КУоАП.

По результатам его рассмотрения Дрогобычский городской суд наложил на должника взыскание в виде 120 часов общественно-полезных работ. 16.05.2019 в отдел поступило заявление от истца о том, что должник оплатил ей лично наличными 49200 грн. задолженности по алиментам, 7440 грн. штраф и 2000 грн.

текущих алиментов за май. 21.05.2019 государственным исполнителем вынесено постановление об отмене мер принудительного характера в отношении должника. По состоянию на 26.06.2019 должник отрабатывает общественно-полезные работы на КП ДГС "Комбинат городского хозяйства". .